Warunki korzystania

Usługa ta, zarezerwowana wyłącznie dla dorosłych i uprzedzonych, oferuje filmy o charakterze erotycznym, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim, które mogą zaszokować niektórych widzów.

Korzystając z naszej strony, uroczyście oświadczasz, że:

Zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju, jesteś osobą pełnoletnią, a prawo Twojego stanu zezwala na dostęp do tej usługi. Zostałeś ostrzeżony o pornograficznym charakterze tej usługi. Używasz tej witryny do personal celów bez angażowania jakiejkolwiek prywatnej firmy lub podmiotu publicznego w jakikolwiek sposób zobowiązujesz się nie udostępniać tej witryny nieletnim.

Treść tej witryny służy wyłącznie do celów rekreacyjnych. Wszelkie odniesienia lub podobieństwa lub odniesienia do prawdziwych nazwisk, marek, produktów, firm, cech wyróżniających są całkowicie losowe, nic nie wskazuje na te konkretne środki i są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby SCRIPT filmu. Poglądy i opinie wyrażone w nich są opiniami konkretnych mówców i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie cosxplay.com

Wyczyść listę odtwarzania