18 USC 2257

Cosxplay.com nie je producentom (primárnym ani sekundárnym) všetkého alebo všetkého obsahu, ktorý sa nachádza na tejto webovej stránke. Pokiaľ ide o záznamy podľa 18 USC 2257 pre obsah nájdený na tomto serveri, smerujte prosím svoju požiadavku na web, pre ktorý bol obsah vyrobený.

Cosxplay.com je web na zdieľanie živých sex cam, ktorý umožňuje všeobecné prezeranie rôznych typov obsahu.

Cosxplay.com dodržiava nasledujúce postupy, aby zabezpečil zhodu:

Na odovzdávanie videí požadujeme, aby všetci používatelia boli vo veku 18 + rokov.

Používatelia musia potvrdiť, že majú viac ako 18 rokov a potvrdzujú, že vedú záznamy o videách v obsahu a že sú staršie ako 18 rokov.